Energirammeberegninger

Inden du bygger, har du brug for en energirammeberegning.

Energirammeberegningen dokumenterer, at byggeriet overholder Bygningsreglementets krav til energiforbrug og isoleringsforhold. Energirammeberegningen indsendes til kommunen, sammen med tegningerne når du søger byggetilladelse.

Hos KH Energi får du udover den lovpligtige beregningsrapport også en rapport, der klart og tydeligt forklarer de energimæssige forhold, der skal til for at byggeriet overholder kravene i bygningsreglementet. Denne beskrivelse er nyttig for dig, der bygger selv, men kan også gives til arkitekt, ingeniør og håndværker.

I forbindelse med energirammeberegningen, kommer jeg energioptimeringsforslag til byggeriet.

Sker der ændringer undervejs i byggeriet, retter vi beregningen til, så den svarer til det faktiske byggeri, så den kan bruges i forbindelse med energimærkningen til ibrugtagningstilladelse.


En energiberegning ved KH Energi indeholder:

  • Let forståelig rapport af konstruktioner, installationer mm.
  • Beregningsrapport
  • Xml-fil til energimærke som skal bruges til energimærke ifm. ibrugtagningstilladelsen.
  • Kontrol af at krav til sommerkomfort er overholdt
  • Kontrol af at krav til de enkelte konstruktioner er overholdt.  

Har du et projekt i tankerne?

Skriv dit telefon nummer, så ringer jeg dig op til en uforpligtende snak om dit projekt.

info@khenergi.dk

+45 54 55 66 20

Bliv ringet op

Skriv dit telefon nummer, så ringer jeg dig op til en uforpligtende snak om dit projekt.